Een en-bloc clausule op een uitvaartverzekering geeft de verzekeraar het recht om op elk door de verzekeraar gewenst moment eenzijdig de premie te verhogen en/of polisvoorwaarden aan te passen. Wanneer een wijziging van de polisvoorwaarden een verslechtering betekent voor de verzekerde, heeft hij het recht binnen 30 dagen de verzekering op te zeggen.

Bij uitvaartverzekeringen is dat echter geen goed alternatief omdat afbreken van de verzekering financieel zeer ongunstig is. U bent immers uw betaalde premie kwijt. Let daarom goed op of uw verzekeraar een en-bloc clausule heeft.